İşletme ve Ekonomi Fakültesi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​İşletme ve Ekonomi Fakültesi

İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İEF), 1986 yılında İşletme ve Ekonomi alanlarındaki iki lisans program ile öğrenci alımına başladı. O tarihte 40 olan öğrenci sayımız 2,500’ün üzerine çıkmıştır. Bugün Fakültemiz ve Fakültemize bağlı İşletme ve Finans Yüksekokulu tarafınd​an 16 Lisans, 6 Yüksek Lisans ve 4 Doktora programı öğrenime sunulmaktadır. Öğrencilerimizin %10’u Kuzey Kıbrıs’tan, %45’i Orta Doğu, Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve diğer %45’i ise Türkiye'den gelmektedir. 40’ın üzerinde tam zamanlı ve 30’dan fazla yarı zamanlı fakülte üyesi ve 35 araştırma görevlisi istihdam etmekteyiz. ​De​vamı..​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Olana​kl​ar

İleri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre düzenlenmiştir. Laboratuvarlar, için geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanları aynı anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir.​​